Aanpak

Ik nodig je uit om de gebaande paden te verlaten en maak gebruik van onder meer de volgende invalshoeken


Natuur
Ik werk graag met principes uit de natuur, omdat deze zo aansluiten bij ons. Wij ‘zijn’ immers natuur. In de natuur is alles in beweging, met elkaar verbonden, heeft een eigen plek en staat in relatie met elkaar. Ik nodig je uit om letterlijk de natuur in te gaan, zet werkvormen in die raken aan het ritme van de seizoenen en metaforen uit de natuur, bied leiderschapsmodules in lichte retraitevorm met veel ervaringen in de natuur en ik maak graag een coachingswandeling met je.


Lichaamswerk
Lichaamswerk maakt je meer bewust van de samenhang tussen lichaam en geest. Ons lichaam slaat ervaringen op en drukt zich uit met signalen. Lichaamswerk ondersteunt het weer vrij laten stromen van energie. In coaching werk ik regelmatig met lichaamswerk. In organisaties zet ik dit in lichtere en passende vorm in. Zeker als het even iets ‘vaster’ zit, komt na lichaamswerk de nodige energie vrij!


Deep Democracy
Deep Democracy is een methode die de onderstroom – niet uitgesproken gevoelens en gedachten – in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Het biedt een andere, frisse kijk op gesprekken, besluitvorming en groepsdynamiek. Tegengestelde zienswijzen onderzoek je met elkaar op respectvolle wijze. Deep Democracy heeft aandacht en waardering voor andere opvattingen, zodat je tot een gedragen besluit komt.


Mindfulness
In het ‘gesprek met jezelf’ is Mindfulness een goede hulpbron. Mindfulness heeft een bewezen positieve werking op stressreductie en leert je vanuit vol bewustzijn te leven. Het gaat uit van een diepgaand zelfonderzoek en bestaat uit een wetenschappelijke onderzochte methodiek, ontstaan vanuit inzichten vanuit de westerse en oosterse psychologie.  Mindfulness zet ik in als onderdeel van coaching, teambegeleiding en leiderschapsprogramma’s.


Het goede gesprek
Een goed gesprek vraagt meer dan vaak wordt gedacht. Naast vaardigheden zoals luisteren, doorvragen, reflecteren op inhoud en gevoel, vraagt het om de rust en moed om jezelf uit te spreken. Dit vraagt om een open blik naar jezelf en de ander, het oordeel uit te stellen benieuwd te blijven.


Systemisch werk
Methode om overtuigingen en gedragingen, die je onbewust meeneemt uit systemen zoals onze familie, werk of vriendenkring, weer zichtbaar te maken. Meestal met behulp van opstellingen.


Theory U
Theory U is een model voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie en kent 7 fasen. Kenmerken zijn verbinding met jezelf en de ander, het benutten van aanwezige wijsheid en het inzicht dat alles wat leeft met elkaar verbonden is.