Wat

Add Your Heading Text Here

Droomsessies
In droomsessies maken we kennis met het werken met dromen uit de nacht. Deze sessies werpen vaak een nieuwe blik op kleine en grote levens- en werkvragen, op jezelf en op de ander. De sessies staan op zichzelf, maar kunnen ook goed onderdeel uitmaken van individuele-, team- of organisatiebegeleiding.

Teambegeleiding
Teambegeleiding helpt het versterken van teameffectiviteit, samenwerkingsrelaties en collectief leren. Aandacht voor niet eerder getoonde gevoelens en gedachten, groepsdynamiek en drijfveren levert ruimte en beweging op.

Intervisie
Gesprekken waarbij  onderling ondersteunen van elkaars ontwikkeling centraal staat. Via een gestructureerde methode ben je aan de hand van concrete situaties in goed gesprek met collega’s waar je niet dagelijks mee werkt. Door je in een open setting te laten bevragen en met open blik te durven kijken en luisteren, vergroot je je inzicht in jezelf en de situatie.

Persoonlijke coaching
Individuele begeleiding gericht op een specifieke vraag in leven of werk. Je wordt uitgenodigd te reflecteren op je denken en handelen. Zo krijg je zicht op onderliggende patronen. Je voert het gesprek met jezelf  vanuit zeer diverse invalshoeken. Ook maak ik graag een coachwandeling met je. 

Leiderschapsversterking op maat
Ervaringsgerichte programma’s voor bezield en impactvol leiderschap. Je leert je weer te verbinden met wie jij bent en wat voor soort leidinggevende je zou willen zijn. Zodat je kunt groeien om optimaal aan te sturen en te steunen. 

Virtuele reis door de natuur
Je gaat vanuit jouw eigen huis en op jouw moment de natuur in en verkent – aan de hand van een geluidsfragment en een gerichte vraag – onder meer jouw ‘wortels’ en kijkt waar je wilt snoeien om je verder persoonlijk te ontwikkelen.

Droomsessies

In droomsessies maken we kennis met het werken met dromen uit de nacht. Deze sessies werpen vaak een nieuwe blik op levens- en werkvragen, op jezelf en op de ander (voor een toelichting zie dromen). De sessies staan op zichzelf, maar kunnen goed deel uitmaken van individuele-, team- of organisatiebegeleiding.

Voor wie

Voor iedereen die meer zicht op zichzelf, situaties en onderliggende patronen wil krijgen. Die met vragen loopt en open staat voor nieuwe inzichten.

Hoe

Werken met dromen is sensitief en vraagt om een bedding. Wij starten daarom in organisaties vaak met een kernachtige intake en  sturen voorbereidingsvragen vooraf. Vervolgens stemmen we onze aanpak af op de vraag en behoefte. Deelnemers ontvangen vooraf tips om dromen te (leren) onthouden. 

Wat

  • In één-op-één sessies werken met jouw droom
  • Binnen (management)teams (diverse varianten)
  • Grootschaliger ‘werkplaats’-setting rondom dromen met meerdere begeleiders.

Teambegeleding

Teambegeleiding helpt het versterken van teameffectiviteit, samenwerkingsrelaties en collectief leren. Aandacht voor niet eerder getoonde gevoelens en gedachten, groepsdynamiek en drijfveren levert vaak ruimte en beweging op. Regelmatig begeleid ik gesprekken tussen enkele teamleden als daar aanleiding voor is.

Voor wie

Voor (management)teams, die plezieriger en effectiever willen samenwerken, die patronen willen doorbreken en die het volle potentieel willen benutten. Die het goede gesprek willen voeren en gaan voor zowel persoonlijk als collectief leiderschap.

Hoe

Na een intake volgt een voorstel op maat met daarin aanpak en frequentie. We staan stil bij individuele en gedeelde vragen binnen de context van het team. Daarbij verkennen we onderlinge patronen en groepsdynamiek en voeren we ook ‘het niet gevoerde gesprek’.

Wat

Op maat begeleiding van teamsessies of gespreksbegeleiding tussen personen.

Intervisie

Gesprekken waarbij  het ondersteunen van elkaars ontwikkeling centraal staat. Via een gestructureerde methode ben je aan de hand van concrete situaties in goed gesprek met collega’s waar je niet dagelijks mee werkt. Door je in een open setting te laten bevragen , vergroot je je inzicht in jezelf en de situatie, ervaar je steun en ontwikkel je je probleemoplossend vermogen.

Voor wie

Voor kleine groepen leidinggevenden of professionals uit verschillende plekken van de organisatie, die in een veilige omgeving willen leren reflecteren en praktijkvragen willen verhelderen. Je leert van afstand naar je eigen situatie te kijken.

Hoe

Een intervisiegroep bestaat uit 4 – 6 vaste deelnemers die met een afgesproken frequentie bij elkaar komen.  Een bijeenkomst duurt 2,5 uur. De eerste keer staan we uitgebreid stil bij wat intervisie van je vraagt. Je leert als groep ‘het zelf te doen’, na 3 -5 sessies zetten veel groepen zonder begeleiding op eigen kracht de intervisie voort.

Wat

Zo’n 3 tot 5  intervisies, waarna de groep op eigen kracht verder gaat. Indien gewenst sluit ik incidenteel nog eens aan om op te frissen, voor verdere verdieping of om een thema aan te reiken.

Persoonlijke coaching

Individuele begeleiding gericht op vraagstukken in leven of werk. Waarbij je reflecteert, voelt, ervaart en van daaruit zicht krijgt op onderliggende patronen en verlangens. Werken met dromen uit de nacht, lichaamswerk of mindfulness maakt vaak onderdeel uit van de coaching. Ook maak ik graag een coachwandeling met je. 

Voor wie

Voor iedereen met persoonlijke of werkgerelateerde vragen, die nieuw licht op zichzelf of situaties wil of bij keuzes trouw wil blijven aan zichzelf. Zowel vanuit een organisatie of als particulier.

Hoe

Een gemiddeld coachtraject bestaat uit een intake en 3 – 5 coachsessies. Tussen de coaching door neem je opgedane inzichten mee naar de praktijk. Je bent altijd welkom om weer terug te komen als de situatie daarom vraagt.

Wat

Persoonlijke coaching voor particulieren of organisaties. Kan ook worden ingezet als ondersteuning bij leiderschapsontwikkeling of teambegeleiding.

Leiderschaps-versterking op maat

Ervaringsgerichte programma’s voor bezield en impactvol leiderschap. Je leert je weer te verbinden met wie jij bent en wat voor soort leidinggevende je zou willen zijn. Zodat je kunt groeien om optimaal aan te sturen en te steunen.  

Voor wie

 

Voor leidinggevenden die op zoek zijn naar meer impactvol leiderschap.

 

Hoe

 

Leiderschapsversterking passen we aan op de wensen, doelen en context. Aan de hand van intakes verkennen we doel, motivatie en draagvlak van betrokkenen.  Ook hier staat het in gesprek zijn met jezelf en met de ander centraal. De modules zijn in ‘retraitevorm’ zodat ruimte ontstaat om van afstand te kijken. Eenmaal terug worden inzichten vertaald naar de werksituatie. Bij leiderschaps-versterking werk ik samen met ervaren vakcollega’s, die vanuit een gedeelde visie werken.

Wat


Leiderschapsontwikkelingsprogramma van gemiddeld 9 maanden. Een combinatie van gezamenlijke modules, individuele coaching, intakes met betrokkenen, intervisie en steeds weer vertaling naar de dagelijkse praktijk.

Virtuele reis door de natuur

Je gaat vanuit jouw eigen huis en op jouw moment de natuur in en verkent – aan de hand van een geluidsfragment en een gerichte vraag – onder meer jouw ‘wortels’ en kijkt waar je wilt snoeien om je verder persoonlijk te ontwikkelen.

Voor wie

Voor iedereen die met persoonlijke ontwikkeling bezig wil zijn door zelf op stap te gaan in de natuur, heb ik samen met een aantal vakcollega’s een mooie trail door de natuur ontwikkeld. Hierbij verlaat je even je werkplek en ga je op jouw eigen moment, in jouw omgeving de natuur in.

Hoe

Je maakt deze reis alleen of samen, bv met jouw directe collega’s of met groepen dwars door een organisatie. Met een reisleider op afstand en toch dichtbij, zodat je de weg weet. De reis kan altijd doorgaan.

Wat

De trail bestaat uit 7 etappes en is in te zetten als individu, binnen een team of in gemengde groepen binnen een organisatie.